Diensten | Taxaties

Taxaties

Hoeveel is een woning of bedrijfspand waard? Deze vraag kan voor verschillende doeleinden aan de orde komen. Bijvoorbeeld ten behoeve van de koop of verkoop van een woning, het afsluiten van een hypotheek, de polis van de verzekering, of de economische waarde voor de belastingdienst. Bij Cirk Verhoog Taxaties kunt u terecht voor een deskundige taxatie, met extra uitgebreide en onderbouwde rapportage.

Aandachtspunten taxatie

Tijdens de taxatie, inspectie van de woning of het bedrijfspand, let onze makelaar op aspecten als: de staat van het onderhoud, inhoud en oppervlakte van de woning of het bedrijfspand, de constructie en kwaliteit van de gebruikte materialen, de mate van isolatie, de rechten en plichten die op de grond rusten, de ligging en omgeving. Bovendien brengt de makelaar overige omstandigheden in kaart die de waarde kunnen beïnvloeden, als prijsontwikkelingen in de markt, de bestemmingsplannen maar ook bijvoorbeeld de macro-economische omstandigheden. Van de bevindingen ontvangt u naast een toelichting van de makelaar een uitgebreid taxatierapport. In de meeste gevallen wordt het taxatierapport na moment van opdrachtverstrekking binnen 1 week aan u toegezonden. Indien gewenst kunnen wij de opname en de schriftelijke rapportage binnen circa 24 uur verrichten.

Consultancy

Ons kantoor heeft in de afgelopen jaren bewezen waarde toe te voegen aan non-profit en profit organisaties als bijvoorbeeld woningbouwverenigingen en (al dan niet grote) institutionele beleggers in zowel financieel, juridisch en markttechnisch opzicht. Met grote regelmaat worden wij vanaf het eerste stadium geraadpleegd en leveren wij maatwerk ten aanzien van marktonderzoeken en investeringsanalyses. Aantoonbare deskundigheid en ervaring, begrip en inleving in onze opdrachtgevers en diens doelstellingen en natuurlijk een vlekkeloze reputatie vormen de uitgangspunten voor een objectief onderbouwde waardering. Cirk Verhoog Taxaties weet de noodzakelijke criteria en parameters op waarde te schatten en kan zijn bewezen deskundigheid vertalen naar heldere en deskundige analyses en rapportages. Neem, uiteraard vrijblijvend, contact met ons op als u aanvullende informatie wilt hebben.
Wilt u meer informatie over taxaties of een taxatie-opdracht geven. U kunt ons telefonisch bereiken of laat uw gegevens achter.

Wij verzorgen onder andere taxaties voor het NWWI, Rabobank, RNHB, Domivest en de NIBC bank.