Diensten | Ik wil mijn woning laten taxeren

Ik wil mijn woning laten taxeren

Hoeveel is mijn woning waard? Deze vraag kan voor verschillende doeleinden aan de orde komen:

  • Voor de koop of verkoop van uw woning
  • Voor het af- en/of oversluiten van een hypotheek
  • Voor nalatenschappen
  • Second opinion

Bij Cirk & Verhoog kunt u terecht voor een deskundige taxatie, bijvoorbeeld voorzien van het NWWI-keurmerk.

Waar wordt bij een taxatie op gelet?

Tijdens de taxatie, inspectie van uw woning, let onze taxateur op aspecten als:

  • Staat van onderhoud
  • Inhoud en oppervlakte (conform de NEN norm) van de woning
  • Constructie en kwaliteit van de gebruikte materialen
  • Mate van isolatie /energielabel
  • Rechten en plichten die op het getaxeerde rusten
  • Ligging en omgeving

Daarnaast brengt de taxateur overige omstandigheden in kaart, die de waarde van uw woning of bedrijfspand kunnen beïnvloeden. Zoals prijsontwikkelingen, lokale verordeningen, bestemmingsplannen, maar ook actuele marktontwikkelingen.

In de meeste gevallen wordt het taxatierapport, na moment van opdrachtverstrekking, uiterlijk twee weken na opname datum aan u toegezonden. Indien gewenst kunnen wij de opname en de schriftelijke rapportage binnen circa 24 uur verrichten.

Wat is een NWWI keurmerk?

Als u uw woning door de taxateurs van Cirk & Verhoog laat taxeren, ontvangt u een uitgebreid taxatierapport met een NWWI keurmerk. Als lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zijn de taxateurs van Cirk & Verhoog beëdigd als Register Makelaar Taxateur en aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Alle banken en financiers van hypotheken controleren tegenwoordig of de taxateur die uw woning taxeert, staat ingeschreven in dit kwaliteitsregister.

De NVM, banken, verzekeraars en de overheid hebben kwaliteitsregels opgesteld waaraan taxaties moeten voldoen. De NVM heeft daar een uitgebreide taxatiemodule voor ingericht, waar alleen beëdigd makelaars gebruik van mogen maken. Zo wordt de waarborg gegarandeerd. Daarnaast hebben banken en verzekeraars nóg een keuringsinstituut benoemd, die taxaties van taxateurs beoordeelt. Dit is het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). Het NWWI ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Banken, tussenpersonen en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die duidelijk weergeven hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Sinds diverse affaires rondom dubieuze financieringen zijn banken en andere hypotheekverstrekkers zeer kritisch bij het beoordelen en accepteren van taxaties. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden.

Wilt u een taxatie aanvragen of meer informatie ontvangen? Vul dan het contactformulier in of bel met ons kantoor via 070 737 08 12.